Categorieën Motorrijbewijs

Motorrijlessen

De motor rijopleiding start met een intakeles waarin we uw beginniveau bepalen. Hierin geven we advies omtrent het vervolg van uw rijopleiding en het aantal motorrijlessen dat u nodig zult hebben. Deze is gratis. De Motor rijlessen Tijdens de eerste motorrijles legt uw instructeur veel uit over de motor en het motorgebruik. Daarna rijdt u de eerste proefronden. Uiteraard niet direct op de openbare weg, maar op een apart oefenterrein. Uw rijinstructeur rijdt altijd achter u aan en geeft duidelijke instructies. Hij maakt hiervoor gebruik van moderne communicatieapparatuur. Wij geven motor rijlessen in lesblokken van 1 of 2 uur. Een voor- en nabespreking maakt onderdeel uit van de les. Hierdoor weet u aan het begin van elke les precies wat u tijdens die rijles kunt verwachten. Tijdens de nabespreking, bespreken we uw vorderingen. Op instructiekaarten houden we uw vorderingen bij. Wanneer mag u motorrijlessen gaan volgen? Vanaf 17 jaar mag u motorrijlessen gaan volgen en uw theorie-examen halen. Voor het praktijkexamen dient u minimaal 18 jaar te zijn. 

 
Vanaf 17 jaar beginnen met motorrijlessen Vanaf 18 jaar praktijkexamen voor categorie A1 Vanaf 20 jaar motorrijexamen voor categorie A2 Vanaf 22 jaar examen voor categorie A Vanaf 24 jaar direct motorrijexamen voor categorie A Versnelde motorrijopleidingen Spoedcursussen motorrijbewijs zijn mogelijk bij Robbie. U volgt dan in een aantal opeenvolgende dagen motorrijlessen, met aansluitend het motorrijexamen. Theorieboeken en motorrijkleding U kunt gratis gebruik maken van motorkleding, helmen, schoenen en handschoenen. Neem voor meer informatie gerust contact op met ons.
 
Categorieën Motorrijbewijs

Sinds januari 2013 zijn de regels voor het motorrijbewijs veranderd. Het kent nu de categorieën: Motorrijbewijs A1, Motorrijbewijs A2 en Motorrijbewijs A. De automatische omzetting van het rijbewijs beperkte categorie naar onbeperkt is hierdoor komen te vervallen.

De jonge motorrijder moet na 2 en na 4 jaar opnieuw praktijkexamen doen.

Nieuwe situatie motorrijbewijs


 

De nieuwe situatie voor het motorrijbewijs geldt sinds 19/1/2013.

  • Op 17 jarige leeftijd kunt u beginnen met motorrijlessen
  • Vanaf 18 jaar motorrijexamen voor beperkte categorie (A1)
  • Vanaf 20 jaar opnieuw motorrijexamen doen voor categorie A2
  • Vanaf 22 jaar examen doen voor onbeperkte categorie (A)
  • Bent u 24 jaar of ouder, dan kunt u direct motorrijexamen doen voor onbeperkte categorie (A)

 

De nieuwe categorieën A1, A2 en A

De motorrijbewijs-categorieën betekenen het volgende:

>> Motorrijbewijs A1

Voertuig: motorrijwiel, max. 11 kW, max. 125cc, max. 0.1 kW per kilo ledig gewicht of, gemotoriseerde driewieler van max. 15 kW.
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Examen: theorie- en praktijkexamen

>> Motorrijbewijs A2

Voertuig: motorrijwiel, max. 35 kW, max. 0.2 kW / kg ledig gewicht
Leeftijd: vanaf 20 jaar
Examen: praktijkexamen
Opmerking: Categorie A2 kun je alleen halen als je minstens 2 jaar in bezit bent van motorrijbewijs categorie A1.

>> Motorrijbewijs A (onbeperkt)

Voertuig: motorrijwiel onbeperkt vermogen, of gemotoriseerde driewieler meer dan 15 kW
Leeftijd: vanaf 22 jaar wanneer 2 jaar in bezit van rijbewijs A2, en vanaf 24 jaar bij rechtstreekse verkrijging
Examen: zonder in bezit te zijn van rijbewijs A2 moet je het theorie- en praktijkexamen doen. Als je wel in bezit bent van categorie A2 doe je alleen het praktijkexamen.